Litografies numerades del dibuix d'El Camí d'Antoni Tàpies

Col·labora amb El Camí adquirint un dels darrers exemplars numerats.

Antoni Tàpies va signar una sèrie única de 30 litografies numerades d'aquest mapa artístic dels Països Catalans units pel Camí.
Si vols col·laborar amb el projecte, pots adquirir una d'aquestes obres d'art de valor creixent, les darreres que queden.

Botiga d'El Camí.