Litografies numerades del dibuix d'El Camí d'Antoni Tàpies

Col·labora amb El Camí adquirint un dels darrers exemplars numerats.

Antoni Tàpies va signar una sèrie única de 30 litografies numerades d'aquest mapa artístic dels Països Catalans units pel Camí.
Les tres pinzellades vermelles representen les Illes, el País Valencià i el Principat de Catalunya, unides pel llaç del Camí en forma de 8.
Si vols col·laborar amb el projecte, pots adquirir una d'aquestes obres d'art de valor creixent, les darreres que queden.

Botiga d'El Camí.