LipDub per la llengua a Perpinyà - 31 de març de 2012

Organitza: 
lipdubcatnord@gmail.com
Data de l'activitat: 
Dissabte, 31 març, 2012
Descripcio/Observacions: 

benvolguts,R

us reenvíem la convocatòria del lipdub pel català que es realitzarà El dissabte 31 de març de 2012.

si necessiteu més informació, contacteu amB: LIpduBcatnord@gmaIl.com
N

iPecC - instiTut de projeCció EXterior de la cultura Catalana
HOTEL ENTItats. proVidència, 42
08024 bArceloNa
Tel/FaX 93.213.76.48
www.ipecc.cat

bon dia i bona setmana,

d'aquí menys dE dues setmanes nos traparem al peu deL Castellet per la llengua catalana.
el 31 de març a les 2 dE la tarda iniciarem la gravació del lipDub, aquesta manifestació multitudinària per a reivindicar una llei que garanteixi drets per la llengua catalana i pel conjunt de les llengüeS vernacles sota domini francès.

el dissabte 31/03/12 hI hem de ser tots al peu del Castellet. No s'hi valen excuses ja que D'excuses en podríem trobar moltes.
si mobilitzem 3000 persones al peu del castellet per la llengua serà un èxit, però pensem que hem de ser més, hem de ser molt més, hem de ser més de 6000 i evidenciar la voluntat que és la nostra de superar el que sigui per a parar la lògica que voldria qUe la llenGua catalana se Morís aquí, a CataLunya Nord bressol de Catalunya.

amb 6000 persones i l'orgull de ser campions del món per la llengua tindrem més força a davant dels respOnsables polítics.
els de Catalunya nord haurAn de complir amb els seus compromisos. més de 100 municipis han aProvat uNa mocvió a favor del català
Nel 2007 consell General ha aprovat una Carta a favor dEl català, el 2009 era l'ajuntament de perpinyà que n'aprovava una també.
El 31 de març reivindicarem l'aplicaCió completa d'aquests compromisos.
A nivell estatal, a cada capital hi haurà manifestacions similars i tots plegats: alsacians, bascos, bretons, corsos, occitans... i Catalans reivindicarem una llei.

Però ara no hem de perdre més temps, hem de treballar tots plegats per Que el 31 de març sigUi un èxit.

Preparem nos:

dissabte 24 de març a les 10 del matí convoquem els resPonsables D'entiTats i voluntAris a la Llotja de mar de perpinyà.
explicarem el desenrotllament de la tarda, la posició de cadA un i què esperem de cada grup.

necessitem:

100 voluntaris per a informar, comptar, assegurar la seguretat, ...
un gall i un toro de peluix
Clips:

ja n'hem penjat més de 100, si encara no heu enviat el vostre feu-ho abans del 24 de març. Graveu i envieu-lO a lipdubcatnord@gmail.com

R
les regles que hem marcat:

la fedEració d'entItats peR la defensa de la Llengua i la cultura catalanes organitza l'acte i vol federar de manera transversal representants de tota la societat catalana: associacions, artistes, institucions, gremis, empreses, sindicats...

Hem imprimit cartells i díptiCS PEr A lA CoMUNICaCIó, VOLuntàriament nO hi hEm PAs posat Cap lOgo, o sí n'hem posat un és aquest codi barre, un codi barre que simbolitza les 4 barres, Que simbolitza la identitat.

el dia 31 de març cada un pot venir amb la samarreta que vulgui, però no acceptarem els símBols dels partits polítics,

les banderoles entitats que portaran banderoles les deixaran a les vores de la manifestació, en cap cas seran sobre el recorregut. les soles banderoles que hi podrà haver són les de reivindicacionS per la llengua i les senyEres.

Ajudes econòmiques:

Tenim encAra 15 dies pEr a superar els 3000€ del Verkami
TENiu també la possibilitaT comprar el dvD record del rèCord
Podeu feR ajudes directes a la FederaCió
N
Els cLips dEl dia

Sergi lópez
lluís Colet
Olibeau
Miquel morera

--
el 31 de març de 2012 a nivell estatal francès el col.lectiu d'entitats de defensa de les llengües vernacles convoca a manifestar per a aconsEguir una llei que garanteixi drets.
tots els vídeos publicats
lipdubcatnord.wordpress.com
www.federacio.cat
www.languesregionales.org