Les darreres trobades locals del Camí

Aquestes darreres setmanes s'han dut a terme noves trobades locals per definir participativament trams del Camí que estan en procés de construcció.