Les 4 arques nacionals s’uneixen a Montserrat

Cada arca té dibuixat a la tapa un quadrant de l’espiral extreta del Model Global de la Realitat “Globàlium”, obra cabdal del filòsof català Lluís Maria Xirinacs,que en el seu conjunt reprodueixen el camí individual, nacional i universal a la plenitud.

Quatre arques de fusta, decorades per diferents artistes, han acompanyat La Marxa Som de poble en poble, de ciutat en ciutat, i han anat recollint els acords de les assemblees veïnals participants a cada municipi.

Cada arca té dibuixat a la tapa un quadrant de l’espiral extreta del Model Global de la Realitat “Globàlium”, obra cabdal del filòsof català Lluís Maria Xirinacs,que en el seu conjunt reprodueixen el camí individual, nacional i universal a la plenitud.

A Montserrat, l'estel del país, s'han unit el diumenge 31 de juliol, després de 50 dies en que els diferents caminants han dibuixat amb les seves passes 4 barres, una per cada columna, conformant així l'estelada més gran mai feta.

4 arques

... (més)