La selva, una paleta de paisatges

Organitza: 
Museu Etnològic del Montseny
Data de l'activitat: 
Dissabte, 27 novembre, 2010 a Dimecres, 8 desembre, 2010
Descripcio/Observacions: 

<P><STRoNG>LA SELVA</STRONG><Strong>, UNA PALeTA de pAISATGES</strong></p> <p><strong>Dissabte 27 de novembre a les 12 h<br /> </strong></p> <p><strong>&nbsp;</stronG>visita comentada a l’exposició <stRong>atles paisatgístic de les terres de GiRona</strOng></p> <p>a càrrec de sebastià goday (coordinador de la part corresponent a la comarca de la Selva).</p> <p>aquest recorreguts ens guiarà a través de la gran diversitat dels paisatges selvatans,</p> <P>on visitarem des dels cims del montseny i les guilleries</p> <p>a la plana selvatana i la costa Brava, a partir delS pinzElls d’artistes com</p> <p>LLuís rigAlt, JOsep arAgay, josep Mompou, lluísa VidaL, manuel Genovart,</p> <p>ÀnGel plAnells, JoaquiM mir, Josep BeUlas, Josep Aragay, jaume serra “CALçó...</p> <P><sTRONG><BR /> L’ATLes paiSATgÍSTiC DE les terRES DE GIROna</strong></p> <p>l'exposició, que es podrà veure fins el dia <strong>8 de desembre</strong>,</p> <p>està formada per una quarantena de quadres Corresponents a la comarca de la selva,</p> <p>alguns d'ells inèdits, que formen part de col·leccions priVADEs O d'altres museUs</p> <p>(mnac, Museu de valls, Museu de Terrassa...)</p> <p>es tracta d'un magnífic i exhaustiu recorregut pictòric pels paisatges selvatans:</p> <p>muntanya, plana i cosTa.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><br /> <strong>per a més informació podeu consultar el nostre web:</strong></h2><p><a href="http://www.museuetnologicmontseny.org/">www.museuetnologicmontseny.org</...