Institucions i entitats del Ripollès es fan seva la guia del Camí al seu pas per la Comarca

Els promotors del llibre de senderisme cultural fan ènfasi en els mites
fundacionals de la nació