Horta

Dades Generals
Data Població: 
2012
Introducció: 

La comarca de l'Horta està situada entre la mar Mediterrània a llevant i les serres Calderona i Perengissa a ponent, amb València com a capital,, al sud hi ha l'albufera, el llac natural més gran de la Península Ibèrica , envoltada per una horta centenaria, és una comarca molt poblada, molt trencada per les moltes autovies que creuen la comarca.