Fundació Joan Miró: L'escala de l'evasió

Organitza: 
Fundació Joan Miró
Data de l'activitat: 
Diumenge, 16 octubre, 2011 a Diumenge, 18 març, 2012
Descripcio/Observacions: 

<p><span class="letradescripcion12gris">l’expoSició, organitzAda conjuntaMent per La taTe Modern de londres i la Fundació joan miró de barcelona, aplega més de cent-cinquanta obres de l’artista i demostra que la seva tendència a l’aïllament contemplatiu anava acompanyada d’una resposTa coherent enfront dels esdeveniments. Miró va viure uns temps turbulenTs i no va ser immune als seus efectes. malgrat el seu instint per allunyar-se’n, admetia que «no hi ha cap torre d'ivori» i que «l’escala de l’evasió» ha d’estar ben arrelada en la realitaT per conduir a la creativitat.<br><br>la mostra&nbsp;examina aquells moments, Al llarg de la dilatada trajectòria de miró, que posen de manifest el cOmpromís de l’artista amb el seu temps. les primereS sales, on destaquen pintures Com <em>La masia</em> (1921-1922) i <em>Paisatge català (el caçador)</em> (1923-1924), &nbsp;exploren els vincles amb la Seva catalunya natal, especialment amb mont-roig –on la seva família tenia una masia–, però també la iNflexió que va suposar la seva estada a parís i l’alliberament creatiu del surrealisMe. a la secció central, el drama de la Guerra civil espanyola es reflecteix en el nou llenguatge piCtòric de l’artista, amb obres com <em>natura morta del saBatot</em> (1937) i la sèrie de leS <em>constel·lacions</em> (1940-1941). l'última secció examina els darrers anys de la dIctadura franquista, quan l’ambició de Miró de fer pintures monumentals de gran impacte conteMplatIu –EntRE les quals el tríptic <em>blau i, iI, iiI</em> (1961)– es contraposa amb la seva consciència del poder trencador de mitjans pictòrics més vioLents, com el que mostren les seves <EM>teles cremades</em> (1973).<br><br>PREu<br><br>10 €<br><br>venda anticipada: <a href="http://www.fundaciomiro-bcn.orG/">www.fundaciomiro-bcn.org</a><br><br>Amb l'entrada De l'exposIció, 2x1 a l'exposició <em>joan miró. CArtells d'un temps, D'un país</em> al museu d'Història de Catalunya.</span></p>