Descripcio/Observacions: 

<p>llistat d'un seguit de portals on hi podEu consUltar les dates de moltes de les festes majors i Fires dE diverses temàtiques arreu dels països catalans. Molt interessants a tenir en compte a l'hora de planificar escapades, viatges i caminades.</p>