Data de l'activitat: 
Dv, 09/28/2012
Organitza: 
Amics de la Vall de Coanegra
Descripcio/Observacions: 

<p>a Les 20:30 h., a lA biblioteca Cas metge rei (PlAça de La vila) hi haurà una xerrada d'AntoNi gorries, investigadOr i membrE de la PLAtAFORMA PrO-CAMiNS PúBLICS i OBERTs: ELS CAMINS PÚBlICs De mALloRca, EStat de la qÜestiÓ.</p><p>també hi haurà una curta projeCció docUmental a CàRrEC D'AMiCS DE LA VALL dE COAnegra: ELs caMiNs PÚblICs De sanTa mAria.</p><p>DEsprés es farà un sopar col·loqui a can beia. Cal reservar amb antelació fins dimecres 26 de setembre a mcanyelles@yahoo.es o al telèfon 652470049</p>