Diada de Mallorca a Sa Pobla. 29 de desembre 2010

Organitza: 
Associació Pinyol Vermell
Data de l'activitat: 
Dimecres, 22 desembre, 2010 a Divendres, 31 desembre, 2010
Descripcio/Observacions: 

PLAÇA MAJORRNRN[12 H] REPRESENTACIÓ DEL POEMA LA COLCADA DE PeRe D'AlcÀntaRA PENYA PER MIQUELA LLADÓ
N[TOt EL DIA] EXpOsIcIÓ “LES DUES CARES De lA CONQUESTA”

can VErDaL 18 HRNRNLAURa riERa ( teRrassa)R
nATxo calATAyUd (TERRa CENTRE SocIal. país valencià)
XaVIER PELLICER ( ALERtA SOlidària)

NSA CONGREGACIÓ ESPAI JOVERN
N[20 H] INAUGURACIÓ DEL LOCAL DE PINYOL VERMELL AMB DEGUSTACIONS DE PRODUCTES DE LA TERra i mOStra FotoGRÀfICa saHAra llIUrE ( Carme i MAriA DEl MAR RAMIS TAuLER)RNRN[21:30 H] ACTE REiViNDICATIU PER lA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
BIEL MAJORAL
TAVERNERS