DESPERTAFOLK! VI Trobada dels Territoris de la Corona d'Aragó

Organitza: 
Espai País Valencià, Centro Aragonés de Barcelona, Sa Sargantana.
Data de l'activitat: 
Dissabte, 8 octubre, 2011
Descripcio/Observacions: 

<p><strong>12h.</stroNg> passacarrEr "GRupo-escUELa Bombos Y TAMBores Del bajo aragón (cAb)"</P><P>JOANIC PER Ramón I cajal fins a rEVOLUCIÓ. REVOLUCIÓ per FRATeRnITaT fINS PlaÇA de la viLA. <br />pLAÇA DE LA VILA PeR FranciSco giner finS PLAÇA SOL. PLAÇA SOL Per teRol fins a VirreIna. <br />VIRREiNA per torrijos i Terol finS a joAnic</p> <p><strong>14h.</Strong> mostra gastronòmica</P> <ul><li>CAldereta de corderO: centro aragonés de Barcelona</li><lI>PaeLla de col-i-flor i abaetXo: espai país valencià</li><li>Trempó: Sa sargantana</Li><br /></ul> <p><strong>17h.</strong> mostra de Danses a càrrec del grup de DAnses de l’Espai i el grup de dolçaines borumballa</p> <p>Es farà una mostra dels baLls treballats al taller dE dansa de l’espaI i amb la música del grup de dolçaines borumballa i amb la música gravada que utilitzen normAlment.</p> <p><strong>20:00h.</strong> actuació de xeremiers de les illes per obrir el Concert</p> <p><strOng>20:30h.</strong> sagueta Nova (país VaLencià)</p> <p><sTrong>22:00h.</strong> Xeremiers de leS illEs</p> <p><strong>22:30h.</strong> riu (catAlunya)</p> <p><strong>00:00h.</strong> fi de festa</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dimarts 4 d'Octubre de 2011</strong></p> <p><strong>preestrena del documental "Una llengua que camina"</strong></p>