Commemoració del centenari del naixement de Màrius Torres

Organitza: 
Òmnium Osona
Data de l'activitat: 
Dijous, 25 novembre, 2010
Descripcio/Observacions: 

<p>el proper dijoUs 25 de novEmbre a les 8 del vespre, la BiblIoteCa muniCipal de taradell acollirà a can costa i font un recitaL audiovIsual sobre la poesia de màriUs torres. l’acte, organitzat per Òmnium osona, servirà per commemorar el centenari del naixemEnt d’aquest graN poeta català nascut a LLeida el 1910. L’espectacle, titulat<em> entre l’herba i eLs núvoLs</em>, compTa amb els rapsodes dolors aldomà i joaN COrnudella, Actors del grup de teatre la botera, de juneda; i va acompanyat d’un àlbum de fotografies que es projecten amb tasTets musIcals De fons (corElli, hänDeL, Chopin, lluís LlAch, john Williams, j.S. BAch, mozart i beethoven). <br /> <bR /> pinzellada del recital<br /> <br /> el recital audiovisual s’iniCia amb un prelUdi de la vida i obra de màrius Torres. tot seguit, acompanyat de l’àlbum familiar i dels tastets musicals de fons, dues veus combinen fragments curts dels pensaments del poeta i una antologia cronològica dels seus poemes. tres missatges actuals d’escriptoRs ponentinS s’intErcalen en el reciTal. EL poema “marius torres” (1994) de jordi pàmias clou el passeig poètic dedicat A la memòria del poeta més universal de Ponent.</p>