Col·laboració entre el Parc Bit (Mallorca) i el Pas

El passat 22 de setembre, es va signar un conveni de col·laboració entre el Parc Bit i l’Associació PAS – Amics del Camí.