Barcelonès

Dades Generals
Data Població: 
2011
Introducció: 

Comarca que compta amb les dues ciutat més habitades del país. Barcelona i l'Hospitalet