Aula de Cultura de Cardedeu - 4t cicle de conferències

Organitza: 
Casal de la Gent Gran de Cardedeu
Data de l'activitat: 
Dimarts, 22 febrer, 2011 a Dimarts, 29 març, 2011
Descripcio/Observacions: 

<p>eL casaL dE la geNt graN presenta el quart cicle de conferències, obertes a toTHOM, qUE TINDRà llOc cada diMarts eN el cenTRE CULTURAL de Cardedeu (vallès oriental). L'auLa neix amb vocació de servei i està adreçada a qui tingui inquietud per aprendre coses noves i enriquiR-se intel·lectual i culturalment.</p><p>les conferències són impartides per professors universitaris i per professionals qualificats que garanteixen el niveLl i la solidesa dels continguts.</p><p>inscripció a tot el ciclE: 15 €</P><p>&nbsp;</p><p>1 de febrer - francesc Torralba</p><p>Intel·ligència espIrituaL</p><p>&nbSp;</p><p>8 de febreR - josep sánchez de toledo codina</p><p>Càncer: passat, present i perspectives de futur</p><p>&nbsp;</P><p>15 de febrer - martí boada</p><p>el Montseny, manifestacions del canvi Global</p><p>&nbsp;</p><p>22 de febrer - robert lleonArt</p><p>El poblamEnt prehisTòric dE la serralada Litoral (maresme - vallès Oriental)</p><p>&nbSp;</p><p>1 de març - matthew Tree</p><p>el racisme explicat aLs blaNcs</p><p>&nBsp;</P><p>8 de març - joseP parès, Joan VIla, salvaDor coll i pere busquets</p><p>camí a l'Everst (audIovisuAl)</P><p>&nbsP;</p><p>15 de març -LaUra coll-Planas i Guillem rodri</p><p>l'alzheimer: el punt de vista dels CuidadOrs</p><p>&nbsp;</p><p>22 de mArç -oriol ampuero i Enric Àlvarez</p><p>Janadesh (docUmentAl)</p><p>&nbsP;</p><p>29 de març - joan cruells</p><p>la depressió i altres alteracions de l'estat d'ànim</p>