4t CONCURS FOTOGRÀFIC AL JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA

Organitza: 
Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona
Data de l'activitat: 
Dimarts, 1 maig, 2012 a Dijous, 31 maig, 2012
Descripcio/Observacions: 

taNt el Jardí boTànic de barcelona com el jardí botànic històric us ofereixen la seva esplendorosa bellesa natural; només cal afegir-hi la vostra visió artística per obtEnir-ne les millors fotografies.

llegiu les bases del concurs en el document adjunt i feu-ne difusió entre tots els que vulguin gaudir d'una Combinació màgica: fotografia i natura. Podreu admirar l'espectacle dels colors que trobem als Paisatges vegetals mediterranis.

els premis del concurs són articles reLacionats amb la fotografia, oferts per nivell 10 i acompanyatS d'ornaMentació floral realitzAda per conillas garden center.

l'oRganització del concurs éS a càrrec del grup de fOtograFia de l'ASsociació d'amics del Jardí Botànic de barcelona, www.amicsjbb.org. per a qualsevol aclariment, adreceu-vos a: fotografia@amicsjbb.org.