1a Marxa del Setge de Cardona

Organitza: 
Centre Excursionista de Cardona
Data de l'activitat: 
Diumenge, 16 març, 2014
Descripcio/Observacions: 

<table border="0" width="800"><tbody><tr><td><div align="justify"><h3 class="estilo6" align="center"><strong>&nbsp;</strong></h3><h3 CLASS="EStilo6" align="center"><stRong>pRESENtaciÓ</strong></h3><p class="estilo5">a finals de l’any 1711 el castell de cardona va patir el setge de les tropes borbòNiques duraNt la lluita de la guerra de successió. durant 34 dies va ser atacat i bombardejat per un dels exèrcits més poderosos del món sense qUe el pogUésSin conQuerir.</p><p claSs="estilo5">el centre excursionista de cardona vol rememOrar aquest fet mitjançant la marxa del Setge, repte que us permetrà assetjar el castell a través d’un recorregut circular que transcorre per les carenes més properes i que us ofereix unEs vistes panoràmiqueS espectaCulars de Cardona, prepirineu, Pirineu, montserrat... posant a prova la vostra resistència i en cas d’acabar-la, conquistar un dels pocs baluards que mai han esTat conquErits en batalla.</p><p class="Estilo5">TanmateIx us permEtrà descobrir una part de la catalunya central, fora de les destinacions habituals amb història i paisatge suficient per captivar a aquellS que la VulguIn conèiXer.</p><p Class="Estilo5">posa Setge a Cardona, i Cardona et conquistarà !!!</p><p class="estilo5" style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p><p clAss="estilo5" style="text-align: left;">Es tracta d'un recorregut circular de 53 quilòmetres i 4612m. de desnivell acumUlatal voltant de cardona.</p><p class="estilo5" style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="estilO5" STYLE="TeXt-ALIGn: center;"><strong>iNSCripciONS I preUs</stroNg></p><p class="estilo3">-<Span class="estilo7">&nbsp;Socis del C. Excta. de CArdona fedeRats 10€</SpaN></p><p cLass="estilo8">- socis del C. excta. De cardona No federats 15€</p><p clasS="estilo8">- no socis del c. exctA. de CardoNa federats 20€</p><p clasS="estilo8">- no socis del C. excta. De cardona No federats 25€</p><p class="Estilo8">- Inscripcions fora de termini, sempre quE quedin plAces 35€ tothom</p><p class="estilo8">- inscripcions liMitades a 300 participants</p><p class="estilo8">&NBSP;</p><P CLASS="EsTIlO8"><eM><STRONg>tota lA InfORMaCIÓ a LA weB I fACEbook</strong></em></p></div></td></tr></tbody></table>