Carnet d'el Camí del brancal del Serpis i el Vernissa