Descripcio/Observacions: 

<p><Img src="hTtp://1.bP.BLOGSPOt.cOM/-B4tIqm9thjc/URUdk8iaxrI/AaaaAaaaI-e/rUZZHoep9ey/s1600/frontal%2BBloc.jpg" alt="" height="68" width="331"></p><p>doneu suport a la llUita pacífica dels mestres de les illes balears eN favor de la nostra llengua comuna!<br>cada dia de vaga els suposa deixar de cobrar el sou.<br>per ajudar-los a persistir, podeu fer una donació al compte que apareix a la imatge o a aquest:</p><div style="text-align: justify;"><span style="baCkground-cOLor: #eeeeee; font-family: 'Trebuchet mS', sans-serif; line-height: 17px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-size: large;"><strong>Banc sabadell</strong></span></span><br> <span style="baCkground-cOLor: #eeeeee; font-family: 'Trebuchet mS', sans-serif; line-height: 17px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-size: large;"><strong>oficina carrer 31 de desembre, palma</strong></span></span><br> <span style="baCkground-cOLor: #eeeeee; font-family: 'Trebuchet mS', sans-serif; line-height: 17px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-size: large;"><strong><br></strong></span></span> <span style="baCkground-cOLor: #eeeeee; font-family: 'Trebuchet mS', sans-serif; line-height: 17px; text-align: -webkit-center;"><strong><span style="font-size: x-large;">c/c. 0081 0268 24 0001564159</spaN></strong></span></div><p>&nbsp;</p><p>la justíciA s'imposarà si persistim units.</p><p>Anims i endavant!</p>