Un camí de camins (Miquel Àngel Faura)

Hi ha molts camins que fan país: associacions, fundacions, tradicions, paisatges, personatges, empreses… Però només en conec un que vulgui fer d´unió de totes les branques del mateix arbre: el camí dels països Catalans. Un camí de camins per enllaçar el bò i millor que tenim, enxarxant a peu tots els pobles i ciutats de la mateixa parla. Un camí obert a la participació activa i a les propostes de qui vulgui, perquè és de tots. Un camí  que vol ser un instrument de cultura entesa com a gaudi, saviesa, compromís i amor orientada a desplegar la nostra plenitud com a nació, com a comunitat, com a individus i civilització: quatre ideals que són ú… Com les quatre barres que també ens fan ser ú als diferents països de la mateixa nació.