Data de l'activitat: 
Dm, 03/05/2013 a Dg, 03/31/2013
Organitza: 
Múltiples entitats
Descripcio/Observacions: 

<div class="panel-pane pane-content-field pane-field-text-complet"><div class="pane-content"><div class="field field-type-text field-field-text-complet"><div class="fielD-ITEmS"><DIV CLaSS="FIEld-item odd"><p>eNllaÇatS pEr la llEngUa, és una campanya activa en defensa de la llengua, en l’àmbit de tots els territoris de parla catalana i per establIR lLIGaMS D’aCtUACIó ConTINUADA.</p><P>FEM UNA CRIDA A ESCOLES, ENTITATS I CIUTADANIA EN GENERAL, A PENJAR EL LLAÇ DES D’AVUI MATEIX A LES FAÇANES, ALS BALCONS, A LES SOLAPes I aLS Perfils DE les xARXes sociaLS.<br><br>A perpinyà, girona, BarceloNa, castelló, valència, Eivissa, Palma, el Mercadal, Ciutadella, ja estan preparant accions I se n’hi sumaran moltes altres.<br><br>els darrers mesos s’han succeït atacs sistemàtics contra la nostra llengua arreu del territori, en l’àmbit dels Mitjans de comUnicació, en l’àmbit de l’Administració pública i, finalment, en l’àmbit del sistema educatiu, on el català havia Avançat més en els darrers anys.<br><br>la campanya se centrarà en diverses accions i mobilitzacions que tindran lloc al voltanT DEL 9 De MArç aMB EL Lema unitari de «enLlaÇats pER LA LLEnGua» i la lectura del manifest</p><p>(<a href="http://exllEngua.blogspot.com.es/" target="_blaNK">AdHEReIX-tE aL MANIFest</a>)<br><br>enLlAÇatS per La llengUa, proposta nascuda a les Illes enfront dels intents de mInoritzar el català a les escoles i les administracions públiques, és avui una expressió que ens convoca a la unitat en la defensa de la llenGua que ens és pròpia; més enllà de les illes, on S’inicià, eNs hi hem Enllaçat Des dE la franja, lA catalunya NOrd, el país ValenCIà I EL PRIncipat dE Catalunya.<br><br>us ConvoqueM<br><br>el dia 9 de març, a una jornada general d’acció per la llengua, amb mobilitzACIONS ENLlAçADES i SImULTàNIES.<BR><br>SEguIU AMB ATENCIÓ LES CONVOCATÒRIES.<br><Br>ENLLAÇA’t AMb EL Teu pERfil, BLOC, Web, xarxEs…<br><BR><a href="HtTp://3.bP.BLOGSPOT.com/-I3ZF2tlnlk4/USeoi3EluMI/aAaaAaaajck/fhotB95u-j8/s1600/lla%c3%a7+x+la+llengua.jpg" target="_blank">imatge llaç</a><br><br>EntitATS i ORGANITZaCIOnS pRoMOTORES:<bR><Br>ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ, ACCIÓ CULTURAL DE MENORCA, ACCIÓ CULTURAL PAÏSOS CATALANS, AMICS DE LA BRESSOLA, APLEC, ASSEMblea De mestRES I PROFESSORS EN CATALÀ-ILLEs baleArs, caSTELLÓ PEr la lleNGua, ccOO–PAíS ValENCIà, Ccoo CAtalunya-EDUCACIó, CIEMEN, COAPA (ILleS BALEARS), CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA, COORDINADORA OBRERA SINDICAL, EL TEMPIR D’ELX, ENLLAÇAts no AcATem, escOLA VALENciAna, FAPA (BALEarS I PITIüsES), FAPA-ValèNCIA, FEDERACIÓ D’ESCOLES VALENCIANES, FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS PER LA LLENGUA CATALANA, FEDERACIÓ LLULL, INTERSINDICAL-CSC, ILLENCS PEL CATALÀ, MOVIMENT D’ESCOLES MALLORQUInes, mOvIMent de RENOVACIÓ PEDAGÒGICA (BalEARS i PITiüSes), movIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA (PRINciPAT), MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA, OBRA CULTURAL BALEAR, PDD-PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR, PLATAFORMA PER LA LLENGUA, REVOLTA, SINDICAT d’ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS, STEI-I-INTERSINDICAL BALEARS, STEPV-INTERSINDICAL PAÍS VALENCIÀ, TALLeRs Per la LLENGUA, TRObADA SAFOR, UGT-PAíS VALEncIà, USTEC-STES-INTerSIndICAl prinCipAt, xarXa d’entITAtS.<br><br>«estimem la nostra llengua. És el rostre més fi, més expressiu, d’aquesta humil flor, la nació catalana, que, bo i encara marginada en el concert de les nacions de la terra, segueix lliurant, generosament i sense desmai, la seva genuïna sentor perfumada des d’un racó del jArdí dEls pobles del món».<Br><br>Lluís Maria Xirinacs (gràcies, Cal! 2001).</p></div></div></div></div></div>

Esteu aquí